Przejdź do treści
Menu

Prawo pracy

Zakres usług dla pracodawców i pracowników

Zobacz więcej

Prawo medyczne

Zakres usług dla podmiotów leczniczych i pacjentów

Zobacz więcej

Nieruchomości

Zakres usług dla podmiotów zarządzających nieruchomościami, wspólnot mieszkaniowych oraz klientów indywidualnych

Zobacz więcej

Prawo pracy

prawo nieruchomości Poznań

Ewa Bem
wspólnik
radca prawny

Kontakt: 607-628-203
E-mail: ewa.bem@bemwspolnicy.pl

Istotą prawa pracy jest kompleksowe regulowanie sytuacji zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Wszechstronne doświadczenie Wspólników zdobyte dzięki kilkunastoletniej praktyce gwarantuje świadczenie usług z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy na najwyższym poziomie.

Wspieramy naszych Klientów zapewniając pełne zaangażowanie i doradztwo w procesie zatrudniania, w sporach pracowniczych oraz chronimy ich interesy w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organami.

Zobacz więcej

Dla pracodawcy

 • Przygotowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji oraz o zachowaniu poufności
 • Przygotowywanie projektów regulaminów, regulaminów wyngarodzeń, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Opracowywanie procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych
 • Przeprowadzanie audytu prawnopracowniczego
 • Doradztwo w relacjach ze związkami zawodowymi, w zakresie sporów zbiorowych i negocjacji
 • Reprezentacja pracodawców w postępowaniu sądowym w sporach z pracownikami
 • zatrudnianie cudzoziemców
 • delegowanie pracowników

Dla pracownika

 • Mobbing i dyskryminacja
 • Zwolnienia indywidualne i grupowe
 • Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników
 • Reprezentowanie pracowników w indywidualnych sporach z pracodawcą oraz ZUS
 • Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Roszczenia z tytułu wypadków przy pracy

Prawo medyczne

specjalista prawo nieruchomości Poznań

Ewa Bem
wspólnik
radca prawny

Kontakt: 607-628-203
E-mail: ewa.bem@bemwspolnicy.pl

Prawo medyczne jest dynamicznie rozwijającą się dyscypliną, w której konieczna jest nie tylko szeroka wiedza, ale przede wszystkim głębokie doświadczenie.

Nasza kilkunastoletnia praktyka w tej dziedzinie pozwala na udzielenie wszechstronnej pomocy dostosowanej do potrzeb naszych Klientów.

Specjalizujemy się zarówno w pełnej obsłudze podmiotów leczniczych, jak i ochronie praw indywidualnych pacjentów.

Zapewniamy całkowitą otwartość i zaangażowanie w relacjach z Klientem poprzez bezpośrednie prowadzenie sprawy przez Wspólników.

Zobacz więcej

Dla Podmiotu leczniczego

 • Doradztwo w zakresie organizacji i funkcjonowania
 • Przygotowywanie i opiniowanie statutów oraz regulaminów organizacyjncych
 • Opracowywanie i opiniowanie umów zawieranych w związku z prowadzoną działalnością leczniczą
 • Przeprowadzanie audytu prawnego w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej
 • Reprezentacja w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących działalności leczniczej

Dla pacjenta

 • Błędy w sztuce lekarskiej
 • Szkody majątkowe i niemajątkowe na osobie
 • Naruszenia dóbr osobistych pacjentów
 • Wykonywanie zabiegów leczniczych bez zgody pacjenta
 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • Negocjacje z podmiotami leczniczymi oraz ubezpieczycielami
 • Reprezentacja w postępowaniu przedsądowym, postępowaniu sądowym oraz postępowaniu przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Nieruchomości

Radca prawny - Prawo nieruchomości

Zbigniew Bem
wspólnik
radca prawny

Kontakt: 604-199-605
E-mail: zbigniew.bem@bemwspolnicy.pl

Zdajemy sobie sprawę, jak wiele pułapek kryje rynek nieruchomości.

Dzięki dwudziestoletniej praktyce Wspólników gwarantujemy kompleksowe świadczenie usług w zakresie obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz prawa spadkowego.

Naszym Klientom oferujemy pełne wsparcie w postaci doradztwa przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, przeprowadzania audytu ich stanu prawnego oraz sporządzaniu umów.

Zapewniamy całkowitą otwartość i zaangażowanie w relacjach z Klientem indywidualnym poprzez bezpośrednie prowadzenie sprawy przez Wspólników.

Zobacz więcej

Dla podmiotów zarządzających nieruchomościami oraz wspólnot mieszkaniowych

 • Eksmisje
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu czynszu i opłat
 • Przygotowywanie projektów uchwał
 • Konstruowanie i opiniowanie umów
 • Reprezentacja w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących zarządzania nieruchomościami

Dla Klienta indywidualnego

 • Postępowania spadkowe
 • Audyt prawny nieruchomości
 • Premie kompensacyjne
 • Eksmisje i roszczenia o zapłatę
 • Podział fizyczny nieruchomości
 • Zasiedzenia
 • Naruszenie posiadania
 • Doradztwo z zakresu prawa spadkowego

Kancelaria Bem & Wspólnicy

O Kancelarii

Kancelaria Bem & Wspólnicy jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się spółką radców prawnych, którą wyróżnia wyspecjalizowany zakres usług proponowanych klientom w dziedzinie prawa medycznego, prawa pracy, prawa spadkowego i obrotu nieruchomościami. Bogate i wszechstronne, ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe wspólników gwarantuje wysoki standard świadczonych usług oraz kompleksowość oferowanej obsługi prawnej. W każdej sprawie powierzonej kancelarii deklarujemy pełne zaangażowanie na rzecz klienta, proponując również niestandardowe, lecz skuteczne rozwiązanie problemu.

Ewa i Zbigniew Bem swoje doświadczenia w zawodzie radcy prawnego zdobywali zarówno podczas obsługi prawnej świadczonej na rzecz podmiotów instytucjonalnych w dziedzinie prawa medycznego, prawa pracy, prawa spadkowego i obrotu nieruchomościami, jak i prowadząc w tym zakresie sprawy klientów indywidualnych. Pozwala im to na wszechstronne zrozumienie potrzeb i oczekiwań wszystkich stron sporu oraz proponowanie rozwiązań optymalnych dla klienta. Każdemu klientowi współpracującemu z kancelarią oferujemy opracowanie strategii rozwiązania spornej sprawy, z zachowaniem gwarancji rzetelności i staranności.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe utwierdziło nas w przekonaniu, że konfrontacja nie zawsze jest najlepszym sposobem rozwiązania konfliktu. Dlatego też Klientom proponujemy nie tylko reprezentowanie ich interesów podczas trwającego sporu sądowego, ale także podczas mediacji oraz w dążeniu do zawarcia ugody. Gwarantujemy, że konflikty z zakresu prawa medycznego, prawa pracy i prawa spadkowego również można rozwiązać w drodze negocjacji, bądź też profesjonalnej mediacji, osiągając równie zadowalający klienta rezultat.

Blog kancelarii

Macierzyństwo to dla młodych mam czas niewątpliwie wyczekiwany i upragniony. Często, po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego, mamy świadomie podejmują decyzję o „przedłużeniu”...

Po długich konsultacjach środowiskowych Sejm uchwalił ustawę z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta...

Prawa pacjenta są nierozerwalnie związane z prawami człowieka, a ze względu na to, że dotyczą osoby która znalazła się w sytuacji wymagającej wzmożonej ochrony, ich...

Zobacz więcej artykułów
KONTAKT