Przejdź do treści
Menu

Blog

Macierzyństwo to dla młodych mam czas niewątpliwie wyczekiwany i upragniony. Często, po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego, mamy świadomie podejmują decyzję o „przedłużeniu” okresu, który chcą poświęcić osobistej opiece nad dzieckiem. Pracownikom zatrudnionym co najmniej 6 miesięcy (do okresu tego wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia), zgodnie z kodeksem pracy przysługuje prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Po długich konsultacjach środowiskowych Sejm uchwalił ustawę z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw. Ustawa podpisana przez Prezydenta w dniu 12 kwietnia 2017 roku jest oczekiwaną regulacją prawną, uwzgledniającą znaczną część zgłaszanych postulatów legislacyjnych.

Ustawa obejmuje uregulowania w czterech obszarach dotyczących:

Prawa pacjenta są nierozerwalnie związane z prawami człowieka, a ze względu na to, że dotyczą osoby która znalazła się w sytuacji wymagającej wzmożonej ochrony, ich przestrzeganie ma szczególne znaczenie.

Podstawowym źródłem praw pacjenta w Polsce jest Konstytucja Rzeczpospolitej, natomiast aktem prawnym regulującym i porządkującym katalog powszechnych praw pacjenta jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2016, poz. 186 z późn. zm.).