Przejdź do treści
Menu

Prawo pracy

Specjalista w kancelarii od prawa pracy

Kancelaria Prawo Pracy Poznań


Prawo pracy, to obszar, w którym codziennie doświadczamy wielu zawiłości. To tylko potwierdza konieczność korzystania przez pracowników i pracodawców z profesjonalnej pomocy. Prawnicy i kancelarie chętnie udzielają porad związanych z tą dziedziną. Prawo pracy pojawia się podczas trwania całej ścieżki zawodowej. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości, dobrze jest dowiedzieć się, co na ich temat ma do powiedzenia prawnik.

Kancelaria Bem & Wspólnicy Poznań w zakresie prawa pracy świadczy profesjonalną, opartą na wieloletnim doświadczeniu, pomoc prawną skierowaną zarówno do pracowników, jak i pracodawców.

Dla pracownika

Prawo Pracy Porady Poznań


Pracownikom oferujemy świadczenie porad z obszaru prawa pracy w pełnym zakresie, a w szczególności porad dotyczących treści podpisywanych umów o pracę, ustalania treści stosunku pracy, umów o zakazie konkurencji, czy też umów odpowiedzialności materialnej proponowanych przez pracodawców.

Reprezentujemy klientów w postępowaniu sądowym przed sądem pracy w sprawach o dochodzenie roszczeń o odszkodowanie lub przywrócenie do pracy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, w sprawach o wynagrodzenie za pracę (w tym także za godziny nadliczbowe), ustalenie istnienia stosunku pracy, roszczeń z tytułu mobbingu oraz zapłaty zaległego wynagrodzenia.

Prawnicy Kancelarii udzielają także porad z prawa pracy dotyczących sytuacji kobiet w ciąży, pracowników w postępowaniu rentowym i emerytalnym prowadzonym przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Dla pracodawcy

Kancelaria Bem & Wspólnicy świadczy także usługi w zakresie zbiorowego prawa pracy, proponując pracodawcom tworzenie:

  • regulaminów pracy
  • regulaminów wynagradzania
  • zakładowych układów zbiorowych pracy
  • regulaminów zakładowych funduszów świadczeń socjalnych
  • pozostałych aktów wewnątrzzakładowych.

Na zlecenie pracodawców przeprowadzamy audyt dokumentacji pracowniczej oraz przygotowujemy dostosowane do konkretnych potrzeb procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne.

Sporządzamy i konsultujemy projekty umów o pracę, kontraktów menadżerskich oraz umów o zachowanie poufności.

Kancelaria doradza w dziedzinie współpracy ze związkami zawodowymi i rozwiązywania sporów zbiorowych.

Prawnicy Kancelarii reprezentują również klientów w sporach sądowych z pracownikami w sprawach dotyczących prawa pracy.

Każda sprawa z zakresu prawa pracy, którą klienci powierzają Kancelarii poddawana jest wszechstronnej analizie i ocenie, a proponowane rozwiązania opieramy na kilkunastoletnim doświadczeniu.

Prawo Pracy Prawnik Poznań


Prawo pracy na rzecz pracowników oraz pracodawców to jedna z głównych dziedzin Kancelarii Bem & Wspólnicy. Wszystkie usługi są świadczone na terenie Poznania, jak i całego województwa wielkopolskiego.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego, znajdującego się na naszej stronie.