Przejdź do treści
Menu

Blog

Terminologia związana z nieruchomościami stosowana w polskim porządku prawnym obejmuje zakres bardzo zbliżonych do siebie pojęć. Występują one zarówno na gruncie prawa cywilnego oraz administracyjnego i niejednokrotnie stanowiły przedmiot odmiennych interpretacji w sporach sądowych. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest ulokowanie definicji poszczególnych terminów w osobnych aktach prawnych.