Przejdź do treści
Menu

Blog

Macierzyństwo to dla młodych mam czas niewątpliwie wyczekiwany i upragniony. Często, po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego, mamy świadomie podejmują decyzję o „przedłużeniu” okresu, który chcą poświęcić osobistej opiece nad dzieckiem. Pracownikom zatrudnionym co najmniej 6 miesięcy (do okresu tego wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia), zgodnie z kodeksem pracy przysługuje prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Mediacja najczęściej jest definiowana jako forma rozwiązywania sporów pomiędzy stronami przy udziale osoby trzeciej – mediatora. Jako jedna z metod alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR) jest nierozerwalnie związana jest z anglosaską kulturą prawną, gdzie metody oparte na koncyliacji i mediacji bardzo dynamicznie rozpowszechniły się w Anglii w latach 60 – tych i 70 – tych ubiegłego stulecia i skąd przeniesione do Stanów Zjednoczonych, również zyskały dużą popularność.

Umowa o zakazie konkurencji może łączyć pracodawcę i pracownika także po ustaniu stosunku pracy. Umowa ta, często nazywana również klauzulą konkurencyjną, podpisywana jest pomiędzy stronami stosunku pracy, gdy pracownik ma dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.